OR-SAT ZPChr Sp. z o.o.

68-205 Żary / Polska
ul. Szklarska 10
Polska (PL)

NIP 928 15 93 797
REGON: 970656028
KRS 0000168674
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168674 z kapitałem zakładowym 4.200.000 PLN

Sektor szwalniczy / Kontakt

Or-Sat ZPChr Sp.z o o
ul. Brata Alberta 9
Polska (PL)

tel. +48 68 470 72 38
tel / fax: +48 68 470 4829
e-mail: info@orsat.pl


Dział Handlu:

Alicja Radziszewska
tel. +48 68 470 72 39
kom. +48 504 166 643
Język–polski,niemiecki,
         angielski
alicja.radziszewska@orsat.pl

Agnieszka Tratkiewicz
tel. +48 68 470 4829
Język –polski, włoski
agnieszka.tratkiewicz@orsat.pl

Mateusz Masztalerz
tel. +48 68 470 52 55
kom. +48 509 475 018
Język –polski, angielski
mateusz.masztalerz@orsat.pl

Logistyka:

Klaudia Pilarczyk
Tel/fax. +48 68 470 5253
Język –polski,angielski,włoski

klaudia.pilarczyk@orsat.pl

Zaopatrzenie:

Aneta Bejman
Tel. +48 68 4707 231
Język- polski,włoski
aneta.bejman@orsat.pl

PL | EN