OR-SAT ZPChr Sp. z o.o.

68-205 Żary / Polska
ul. Brata Alberta 9
tel. +48 68 470 72 38
tel / fax: +48 68 470 4829
e-mail: info@orsat.pl

Sewing section / Contact

Or-Sat ZPChr Sp.z o o
ul. Brata Alberta 9
Polska (PL)

NIP 928 15 93 797
REGON: 970656028
KRS 0000168674
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy pod Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000168674 z kapitałem zakładowym 4.200.000 PLN

Department of Commerce:

Katarzyna Kozińska
tel. +48 68 470 52 55
kom. +48 509 475 017
Languages – Polish,German
katarzyna.kozinska@orsat.pl

Agnieszka Tratkiewicz
tel. +48 68 470 4829
Languages –Polish, Italian
agnieszka.tratkiewicz@orsat.pl

Mateusz Masztalerz
tel. +48 68 470 52 55
kom. +48 509 475 018
Languages - Polish, English
mateusz.masztalerz@orsat.pl

Logistic departament:

Klaudia Pilarczyk
Tel/fax. +48 68 470 5253
Languages - Polish, English, Italian

klaudia.pilarczyk@orsat.pl

Supplies department:

Aneta Bejman
Tel. +48 68 4707 231
Languages – Polish, Italian
aneta.bejman@orsat.pl

PL | EN